300 câu Lý thuyết Este - Lipid có lời giải chi tiết (P6)

  • 16411 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Xà phòng hóa một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân sinh học). Công thức của ba muối đó là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

C10H14O6 .

cấu tạo của C10H14O6 là trieste của glixerol và 3 gốc axit

trong đó 1 gốc axit không no nhỏ nhất là CH2=CH-COO.

Ta có: có 2 bộ ba gốc axit thỏa mãn là:

• bộ 1: CH2 = CHOCOO; CH3CH2COO và HOO    (3 + 3 + 1)

• bộ 2: CH2 = CHCH2COO; CH3COO và HCOO   (4 + 2 + 1).

p/s: đề chuẩn nên đặt câu hỏi là công thức 3 muối nào sau đây thỏa mãn.!

Theo đó, quan sát 4 đáp án thì thỏa mãn là đáp án D.


Câu 3:

Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo

trong 4 đáp án chỉ có: (C15H31COO)3C3H5 thỏa mãn.

chọn đáp án C.


Câu 4:

Chất có mùi chuối chín là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Chất có mùi chuối chín là este isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2CH(CH3)2.

chọn đáp án B.

Tham khảo: Mùi của một số este thông dụng:

• Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 có mùi chuối chín.

• Etyl Isovalerat: (CH3)2CHCH2COOC2H5 có mùi táo.

• Etyl butirat: C3H7COOC2H5 và etyl propionat: C2H5COOC2H5 có mùi dứa.

• Geranyl axetat: CH3COOC10H17 có mùi hoa hồng

• Benzyl axetat: CH3COOCH2C6H5 có mùi thơm hoa nhài.


Câu 5:

Este nào sau đây có công thức phân tử C4H6O2?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Vinyl axetat có cấu tạo:  CTPT là CH3COOCH = CH2 thỏa mãn yêu cầu chọn đáp án A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận