Câu hỏi:

22/08/2019 1,378

Este nào sau đây có công thức phân tử C4H6O2?

Trả lời:

Chọn đáp án A

Vinyl axetat có cấu tạo:  CTPT là CH3COOCH = CH2 thỏa mãn yêu cầu chọn đáp án A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ứng với CTPT là C4H8O2 có bao nhiêu chất chỉ tác dụng với NaOH mà không tác dụng với Na?

Xem đáp án » 22/08/2019 45,819

Câu 2:

Số đồng phân cấu tạo của este có công thức phân tử C8H8O2

Xem đáp án » 22/08/2019 37,111

Câu 3:

Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit ta thu được một hỗn hợp các chất đều phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este đó là?

Xem đáp án » 22/08/2019 25,248

Câu 4:

Mệnh đề không đúng là

Xem đáp án » 22/08/2019 20,386

Câu 5:

Đun nóng este CH3COOC6H5 với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ là

Xem đáp án » 22/08/2019 15,580

Câu 6:

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng được gọi là phản ứng?

Xem đáp án » 22/08/2019 14,422

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »