Câu hỏi:

22/08/2019 21,447

Đun nóng este CH3COOC6H5 với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ là

Trả lời:

Chọn đáp án D

CH3COOC6H5 là este của phenol

→ thủy phân trong môi trường kiềm thu được 2 muối:

CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5Na + H2O.

đáp án thỏa mãn cần chọn là D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ứng với CTPT là C4H8O2 có bao nhiêu chất chỉ tác dụng với NaOH mà không tác dụng với Na?

Xem đáp án » 22/08/2019 57,923

Câu 2:

Số đồng phân cấu tạo của este có công thức phân tử C8H8O2

Xem đáp án » 22/08/2019 56,312

Câu 3:

Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit ta thu được một hỗn hợp các chất đều phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este đó là?

Xem đáp án » 22/08/2019 33,503

Câu 4:

Mệnh đề không đúng là

Xem đáp án » 22/08/2019 28,179

Câu 5:

Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối?

Xem đáp án » 22/08/2019 19,701

Bình luận


Bình luận

Ngô Chí Cường
20:05 - 17/09/2020

môn hóa học là gì vậy

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »