Câu hỏi:

22/08/2019 57,966

Ứng với CTPT là C4H8O2 có bao nhiêu chất chỉ tác dụng với NaOH mà không tác dụng với Na?

Trả lời:

Chọn đáp án C

C4H8O2 chỉ tác dụng với NaOH mà không tác dụng với Na

thỏa mãn yêu cầu là các este có công thức C4H8O2, chúng gồm:

có 4 đồng phân thỏa mãn → chọn đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân cấu tạo của este có công thức phân tử C8H8O2

Xem đáp án » 22/08/2019 56,383

Câu 2:

Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit ta thu được một hỗn hợp các chất đều phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este đó là?

Xem đáp án » 22/08/2019 33,553

Câu 3:

Mệnh đề không đúng là

Xem đáp án » 22/08/2019 28,217

Câu 4:

Đun nóng este CH3COOC6H5 với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ là

Xem đáp án » 22/08/2019 21,469

Câu 5:

Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối?

Xem đáp án » 22/08/2019 19,736

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »