300 câu Lý thuyết Este - Lipid có lời giải chi tiết (P5)

  • 15417 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

E là etyl axetat: CH3COOC2H5.

¨ thủy phân: CH3COOC2H5 + H2O ―xt,t0→ CH3COOH + C2H5OH.

• lên men giấm: C2H5OH + O2men giấm→ CH3COOH + H2O.

(phương pháp cổ xưa dùng để sản xuất giấm ăn).


Câu 2:

Este nào thủy phân trong môi trường axit thu được hỗn hợp 2 chất đều tham gia phản ứng tráng bạc?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Este HCOOCH=CHCH3 thủy phân cho 2 chất đều tham gia phản ứng tráng bạc:

HCOOCH=CHCH3 + H2O HCOOH + CH3CH2COH (môi trường axit).

C2H5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C2H5COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3.


Câu 3:

Cho CH3COOCH3 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm:

CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH.


Câu 4:

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận