Câu hỏi:

22/08/2019 490

Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX< MY). Bằng một phản ứng có thể chuyển hóa X thành Y. Chất Z không thể là:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ứng với CTPT là C4H8O2 có bao nhiêu chất chỉ tác dụng với NaOH mà không tác dụng với Na?

Xem đáp án » 22/08/2019 44,996

Câu 2:

Số đồng phân cấu tạo của este có công thức phân tử C8H8O2

Xem đáp án » 22/08/2019 35,395

Câu 3:

Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit ta thu được một hỗn hợp các chất đều phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este đó là?

Xem đáp án » 22/08/2019 24,613

Câu 4:

Mệnh đề không đúng là

Xem đáp án » 22/08/2019 19,746

Câu 5:

Đun nóng este CH3COOC6H5 với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ là

Xem đáp án » 22/08/2019 15,132

Câu 6:

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng được gọi là phản ứng?

Xem đáp án » 22/08/2019 14,217

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »