Câu hỏi:

22/08/2019 634

Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

Trả lời:

Chọn đáp án C

Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo

trong 4 đáp án chỉ có: (C15H31COO)3C3H5 thỏa mãn.

chọn đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ứng với CTPT là C4H8O2 có bao nhiêu chất chỉ tác dụng với NaOH mà không tác dụng với Na?

Xem đáp án » 22/08/2019 45,119

Câu 2:

Số đồng phân cấu tạo của este có công thức phân tử C8H8O2

Xem đáp án » 22/08/2019 35,587

Câu 3:

Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit ta thu được một hỗn hợp các chất đều phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este đó là?

Xem đáp án » 22/08/2019 24,695

Câu 4:

Mệnh đề không đúng là

Xem đáp án » 22/08/2019 19,819

Câu 5:

Đun nóng este CH3COOC6H5 với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ là

Xem đáp án » 22/08/2019 15,197

Câu 6:

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng được gọi là phản ứng?

Xem đáp án » 22/08/2019 14,254

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »