Câu hỏi:

18/08/2019 607

Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được hai sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tử C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Este E là

Trả lời:

Chọn đáp án A

+ Este E C4H8O2 có dạng RCOOR'.

Để từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y là phản ứng duy nhất thì E có dạng CH3COOC2H5.

Các phương trình:

CH3COOC2H5 + H2O  CH3COOH (Y) +C2H5OH(X).

C2H5OH (X) + O2 men giamt0 CH3COOH (Y) + H2O.

Chọn A

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun nóng etyl axetat trong dung dịch NaOH, thu được muối là

Xem đáp án » 18/08/2019 6,889

Câu 2:

Chất không phản ứng với dung dịch brom là

Xem đáp án » 18/08/2019 6,079

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là sai

Xem đáp án » 18/08/2019 5,646

Câu 4:

Este nào sau đây không thể điều chế bằng cách cho axit tác dụng với ancol tương ứng?

Xem đáp án » 18/08/2019 4,673

Câu 5:

Hợp chất X có công thức cấu tạo HCOOC2H5. X có tên gọi nào sau đây?

Xem đáp án » 18/08/2019 4,472

Câu 6:

Chất nào sau đây là axit béo?

Xem đáp án » 18/08/2019 4,204

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »