Câu hỏi:

18/08/2019 6,764

Phát biểu nào sau đây là sai

Trả lời:

Đáp án B

A đúng

B sai vì CH3COOC2H5 thủy phân tạo CH3COOH và C2H5OH  là ancol etylic

C đúng

D đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun nóng etyl axetat trong dung dịch NaOH, thu được muối là

Xem đáp án » 18/08/2019 8,000

Câu 2:

Chất không phản ứng với dung dịch brom là

Xem đáp án » 18/08/2019 6,512

Câu 3:

Hợp chất X có công thức cấu tạo HCOOC2H5. X có tên gọi nào sau đây?

Xem đáp án » 18/08/2019 6,348

Câu 4:

Este nào sau đây không thể điều chế bằng cách cho axit tác dụng với ancol tương ứng?

Xem đáp án » 18/08/2019 5,232

Câu 5:

Chất nào sau đây là axit béo?

Xem đáp án » 18/08/2019 5,215

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »