Câu hỏi:

17/08/2019 591

Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun nóng etyl axetat trong dung dịch NaOH, thu được muối là

Xem đáp án » 18/08/2019 6,738

Câu 2:

Chất không phản ứng với dung dịch brom là

Xem đáp án » 18/08/2019 6,015

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là sai

Xem đáp án » 18/08/2019 5,355

Câu 4:

Este nào sau đây không thể điều chế bằng cách cho axit tác dụng với ancol tương ứng?

Xem đáp án » 18/08/2019 4,613

Câu 5:

Hợp chất X có công thức cấu tạo HCOOC2H5. X có tên gọi nào sau đây?

Xem đáp án » 18/08/2019 4,303

Câu 6:

Chất nào sau đây là axit béo?

Xem đáp án » 18/08/2019 4,099

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »