Câu hỏi:

19/08/2019 10,507

Trong các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon–6,6. Số tơ tổng hợp là:

Trả lời:

Chọn A gồm tơ capron, tơ nitron, nilon–6,6.

Caprolactam đồng trùng ngưngCapron-HN-(CH2)5-CO-

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tơ nilon-6,6 là

Xem đáp án » 19/08/2019 35,820

Câu 2:

Dãy gồm các polime có cấu trúc mạch phân nhánh là:

Xem đáp án » 19/08/2019 27,658

Câu 3:

Cho các sản phẩm: (a) tơ visco, (b) tơ xenlulozơ axetat, (c) nilon-6,6, (d) tơ nitron, (e) tơ tằm, (g) cao su buna, (h) len, (i) thuốc súng không khói. Số tơ tổng hợp và bán tổng hợp lần lượt là:

Xem đáp án » 19/08/2019 20,739

Câu 4:

Cho các tơ sau: tơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6; tơ enang hay tơ nilon-7, tơ lapsan hay poli(etylen-terephtalat). Số tơ thuộc loại tơ poliamit là:

Xem đáp án » 19/08/2019 10,132

Câu 5:

Cho các polime sau: tơ nilon-6,6 (a); poli(phenol-fomanđehit) (b); tơ nitron (c); teflon (d); poli(metyl metacrylat) (e);  tơ nilon-7 (f). Dãy gồm các polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:

Xem đáp án » 19/08/2019 7,568

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »