Câu hỏi:

19/08/2019 20,800

Cho các sản phẩm: (a) tơ visco, (b) tơ xenlulozơ axetat, (c) nilon-6,6, (d) tơ nitron, (e) tơ tằm, (g) cao su buna, (h) len, (i) thuốc súng không khói. Số tơ tổng hợp và bán tổng hợp lần lượt là:

Trả lời:

Tơ tổng hợp: (c) nilon-6,6 và (d) tơ nitron.

Tơ bán tổng hợp (nhân tạo): (a) tơ visco và (b) tơ xenlulozơ axetat.

(e) tơ tằm: tơ thiên nhiên.

(g) cao su buna: polime tổng hợp nhưng không phải tơ .

(h) len: thiên nhiên.

(i) thuốc súng không khói: không phải tơ. Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tơ nilon-6,6 là

Xem đáp án » 19/08/2019 36,077

Câu 2:

Dãy gồm các polime có cấu trúc mạch phân nhánh là:

Xem đáp án » 19/08/2019 27,726

Câu 3:

Trong các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon–6,6. Số tơ tổng hợp là:

Xem đáp án » 19/08/2019 10,582

Câu 4:

Cho các tơ sau: tơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6; tơ enang hay tơ nilon-7, tơ lapsan hay poli(etylen-terephtalat). Số tơ thuộc loại tơ poliamit là:

Xem đáp án » 19/08/2019 10,172

Câu 5:

Cho các polime sau: tơ nilon-6,6 (a); poli(phenol-fomanđehit) (b); tơ nitron (c); teflon (d); poli(metyl metacrylat) (e);  tơ nilon-7 (f). Dãy gồm các polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:

Xem đáp án » 19/08/2019 7,643

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »