Câu hỏi:

25/03/2020 1,538

Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa?

Trả lời:

Đáp án D

D thỏa mãn 3 điều kiện ăn mòn điện hóa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phát biểu sau:

(1) Khi cho muối silicat của kim loại kiềm tác dụng với dung dịch HCl thì thu được chất dạng keo gọi là silicagen

(2) Silic có 2 dạng thù hình: silic tinh thể và silic vô định hình

(3) Silic tác dụng trực tiếp với flo ở điều kiện thường

(4) Chỉ có muối silicat kim loại kiềm tan được trong nước

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 25/03/2020 2,124

Câu 2:

Trong số các chất: metyl axetat, tristearin, glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ, anilin, alanin, protein. Số chất tham gia phản ứng thủy phân là

Xem đáp án » 25/03/2020 1,823

Câu 3:

Cho các chất sau: (1) axetilen; (2) but-2-in; (3) metyl fomat; (4) glucozơ; (5) metyl axetat, (6) fructozơ, (7) amonifomat. Số chất tham gia phản ứng tráng gương là:

Xem đáp án » 25/03/2020 1,075

Câu 4:

Cho các nhận xét sau.

(1) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.                              

(2) Xenlulozơ là một polisaccarit do nhiều gốc a - glucozơ liên kết với nhau tạo thành.

(3) Trùng hợp đivinyl có xúc tác thích hợp thu được cao su buna.

(4) Các amino axit có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH chỉ tác dụng với dung dịch NaOH theo tỷ lệ 1:1

(5) Anilin phản ứng với nước brom dư tạo thành p-brom anilin.

Số nhận xét đúng là:

Xem đáp án » 25/03/2020 622

Câu 5:

Cho các phát biểu sau:

(1) Kim cương là kim loại cứng nhất

(2) Than hoạt tính thường được dùng làm mặt nạ chống độc do có khả năng hấp phụ chất bụi bẩn

(3) Cacbon vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

(4) Kim cương được dùng để chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh

(5) Trong phản ứng với Al, cacbon thể hiện tính oxi hóa

(6) CO2 là chất khí không màu, nặng hơn không khí, tan không nhiều trong nước

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 25/03/2020 591

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »