900 bài ôn tập rèn luyện lý thuyết tổng hợp môn hóa học (P1)

  • 5153 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Phản ứng nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án A

A sai vì axit đặc mới cho Fe3+ khi đó sản phẩm khử phải là SO2 chứ không phải H2.


Câu 4:

Nhận định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án A

A sai vì Cu có dư


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

4 tháng trước

Nguyễn Thị Thu Trang

L

4 tháng trước

Lê Phước Tuyền

Bình luận


Bình luận