900 bài ôn tập rèn luyện lý thuyết tổng hợp môn hóa học (P1)

  • 12882 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Phản ứng nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án A

A sai vì axit đặc mới cho Fe3+ khi đó sản phẩm khử phải là SO2 chứ không phải H2.


Câu 4:

Nhận định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án A

A sai vì Cu có dư


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Thu Trang

L

2 năm trước

Lê Phước Tuyền

D

1 năm trước

Dũng Đỗ

Bình luận


Bình luận