900 bài ôn tập rèn luyện lý thuyết tổng hợp môn hóa học (P11)

  • 5286 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Định hướng tư duy giải:

X1 là CH3CH2OH       X4 là CH3CHO           Y là CH2=CH-OOC-CH2-COO-C2H5

X2 là HOOC-CH2-COOH → X3 là C2H5OOC-CH2-COOH.


Câu 5:

Cho các polime: polietilen, tơ visco, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, tơ olon, polibutađien. Có bao nhiêu polime là polime tổng hợp?

Xem đáp án

Đáp án B

Các polime thoả mãn: polietlen, nilon-6, nilon-6,6, tơ olon, polibutađien.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

5 tháng trước

Nguyễn Thị Thu Trang

L

4 tháng trước

Lê Phước Tuyền

Bình luận


Bình luận