900 bài ôn tập rèn luyện lý thuyết tổng hợp môn hóa học (P8)

  • 5291 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau (đúng với tỉ lệ mol các chất):

(1) X + NaOH Y + H2O                                     (2) Y+ 3HClZ+ 2NaCl

Biết rằng, trong Z phần trăm khối lượng của clo chiếm 19,346%. Nhận định sai là:

Xem đáp án

Đáp án D

Từ (2) MZ=183,5=147+36,5Y là Na-Glu-Na  là Na-Glu-Na

Z là Na-Glu(HCl)-Na à D sai  X là Na-Glu-COOH


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

5 tháng trước

Nguyễn Thị Thu Trang

L

4 tháng trước

Lê Phước Tuyền

Bình luận


Bình luận