900 bài ôn tập rèn luyện lý thuyết tổng hợp môn hóa học (P5)

  • 5181 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho các phản ứng sau:

Số các phản ứng có thể tạo ra khí N2 là:

Xem đáp án

Đáp án C

Các trường hợp thỏa mãn: 2 – 3 – 4 – 6 – 7 - 8


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

5 tháng trước

Nguyễn Thị Thu Trang

L

4 tháng trước

Lê Phước Tuyền

Bình luận


Bình luận