900 bài ôn tập rèn luyện lý thuyết tổng hợp môn hóa học (P9)

  • 5180 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Có bốn dung dịch đựng riêng biệt trong bốn ống nghiệm không dán nhãn: K2CO3, FeCl2, NaCl, CrCl3. Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là dung dịch Ba(OH)2 thì nhận biết được tối đa bao nhiêu dung dịch trong số các dung dịch trên?

Xem đáp án

Đáp án B

Hướng dẫn phân biệt

K2CO3 → Cho kết tủa trắng không tan

FeCl2 → Cho kết tủa trắng xanh không tan (hóa nâu đỏ trong không khí)

NaCl → Không có hiện tượng

CrCl3 → Cho kết tủa sau đó tan


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

5 tháng trước

Nguyễn Thị Thu Trang

L

4 tháng trước

Lê Phước Tuyền

Bình luận


Bình luận