Câu hỏi:

25/03/2020 262

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho Mg vào lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3 dư;

(2) Cho bột Zn vào lượng dư dung dịch CrCl3;

(3) Dẫn khí H2 dư qua ống sứ chứa bột CuO nung nóng;

(4) Cho Ba vào lượng dư dung dịch CuSO4;

(5) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là.

Trả lời:

Đáp án B

Ý đúng là (3) và (5)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phát biểu sau:

(1) Khi cho muối silicat của kim loại kiềm tác dụng với dung dịch HCl thì thu được chất dạng keo gọi là silicagen

(2) Silic có 2 dạng thù hình: silic tinh thể và silic vô định hình

(3) Silic tác dụng trực tiếp với flo ở điều kiện thường

(4) Chỉ có muối silicat kim loại kiềm tan được trong nước

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 25/03/2020 2,002

Câu 2:

Trong số các chất: metyl axetat, tristearin, glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ, anilin, alanin, protein. Số chất tham gia phản ứng thủy phân là

Xem đáp án » 25/03/2020 1,569

Câu 3:

Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa?

Xem đáp án » 25/03/2020 1,403

Câu 4:

Cho các chất sau: (1) axetilen; (2) but-2-in; (3) metyl fomat; (4) glucozơ; (5) metyl axetat, (6) fructozơ, (7) amonifomat. Số chất tham gia phản ứng tráng gương là:

Xem đáp án » 25/03/2020 866

Câu 5:

Cho các nhận xét sau.

(1) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.                              

(2) Xenlulozơ là một polisaccarit do nhiều gốc a - glucozơ liên kết với nhau tạo thành.

(3) Trùng hợp đivinyl có xúc tác thích hợp thu được cao su buna.

(4) Các amino axit có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH chỉ tác dụng với dung dịch NaOH theo tỷ lệ 1:1

(5) Anilin phản ứng với nước brom dư tạo thành p-brom anilin.

Số nhận xét đúng là:

Xem đáp án » 25/03/2020 588

Câu 6:

Cho các phát biểu sau:

(1) Kim cương là kim loại cứng nhất

(2) Than hoạt tính thường được dùng làm mặt nạ chống độc do có khả năng hấp phụ chất bụi bẩn

(3) Cacbon vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

(4) Kim cương được dùng để chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh

(5) Trong phản ứng với Al, cacbon thể hiện tính oxi hóa

(6) CO2 là chất khí không màu, nặng hơn không khí, tan không nhiều trong nước

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 25/03/2020 551

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »