Câu hỏi:

19/08/2019 18,795

Kim loại tác dụng với khí Cl2 và dung dịch HCl tạo cùng loài muối là

Trả lời:

Giải thích: 

Cu, Ag không cảm ứng với dung dịch HCl

Phương trình hóa học

Mg + Cl2  MgCl2                                     

2Fe + 3Cl2  2FeCl3

Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 ↑                              

Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 ↑ 

Đáp án B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy gồm những kim loại đều không phản ứng với H2O ở nhiệt độ thường là? 

Xem đáp án » 19/08/2019 54,617

Câu 2:

Dãy gồm các kim loại đều có phản ứng với dung dịch CuSO4

Xem đáp án » 19/08/2019 28,300

Câu 3:

Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?

Xem đáp án » 19/08/2019 12,618

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 19/08/2019 8,826

Câu 5:

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

Xem đáp án » 19/08/2019 8,046

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »