Câu hỏi:

19/08/2019 26,979

Dãy gồm các kim loại đều có phản ứng với dung dịch CuSO4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy gồm những kim loại đều không phản ứng với H2O ở nhiệt độ thường là? 

Xem đáp án » 19/08/2019 53,449

Câu 2:

Kim loại tác dụng với khí Cl2 và dung dịch HCl tạo cùng loài muối là

Xem đáp án » 19/08/2019 18,271

Câu 3:

Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?

Xem đáp án » 19/08/2019 12,271

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 19/08/2019 8,587

Câu 5:

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

Xem đáp án » 19/08/2019 7,912

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »