Câu hỏi:

20/08/2019 5,552

M là kim loại. Phương trình sau đây: Mn+ +ne→M biểu diễn

Trả lời:

Giải thích: 

Phương trình sau đây: Mn+ +ne→M biểu diễn sự khử của ion kim loại thành kim loại tự do.

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch axit H2SO4 loãng?

Xem đáp án » 20/08/2019 67,164

Câu 2:

Kim loại không phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là

Xem đáp án » 20/08/2019 15,920

Câu 3:

Cho các chất sau: CH3COOCH3,HCOOCH3,HCOOC6H5,CH3COOC2H5 . Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là

Xem đáp án » 20/08/2019 14,619

Câu 4:

Cho dãy các kim loại : Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là :

Xem đáp án » 20/08/2019 11,408

Câu 5:

Kim loại nào sau đây không tan trong nước?

Xem đáp án » 20/08/2019 7,444

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »