Câu hỏi:

20/08/2019 18,304

Cho các chất sau: CH3COOCH3,HCOOCH3,HCOOC6H5,CH3COOC2H5 . Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là

Trả lời:

Giải thích: 

Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi:

- Phân tử khối: nếu như không xét đến những yếu tố khác, chất phân tử khối càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.

- Liên kết Hiđro: nếu hai chất có phân tử khối xấp xỉ nhau thì chất nào có liên kết hiđro sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn.

- Cấu tạo phân tử: nếu mạch càng phân nhánh thì nhiệt độ sôi càng thấp.

Dãy sắp xếp nhiệt độ sôi giảm dần của các hợp chất có nhóm chức khác nhau và phân tử khối xấp xỉ nhau:

Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy

Vậy chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là HCOOCH3

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch axit H2SO4 loãng?

Xem đáp án » 20/08/2019 68,342

Câu 2:

Kim loại không phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là

Xem đáp án » 20/08/2019 16,287

Câu 3:

Cho dãy các kim loại : Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là :

Xem đáp án » 20/08/2019 11,670

Câu 4:

Kim loại nào sau đây không tan trong nước?

Xem đáp án » 20/08/2019 7,754

Câu 5:

M là kim loại. Phương trình sau đây: Mn+ +ne→M biểu diễn

Xem đáp án » 20/08/2019 5,754

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »