Câu hỏi:

27/03/2020 184

Cho các phát biểu sau:

(1) Frutozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng hóa học

(2) Saccarozơ không có cấu tạo dạng mạch hở

(3) Tinh bột và xenlulozơ đều thuộc loại polisaccarit

(4) Xenlulozơ và amilozơ ddeuf có mạch không phân nhánh

(5) Este isoamyl axetat có mùi chuối chín

(6) Phản ứng xà phòng hóa chất béo là phản ứng thuận nghịch

(8) Poli(metyl metacrylat) được dùng để chế tọa thủy tinh hữu cơ

Số phát biểu đúng là

Trả lời:

Đáp án D

Các trường hợp thỏa mãn: 1-2-3-4-5-6-8

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các phát biểu sau:

(1) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực

(2) Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo

(3) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch

(4) Tristearin hoàn toàn triolein hoặc trilinolein đều thu được tristearin

(5) Hidro hóa hoàn toàn triolein hoặc trilinolein đều thu được tristearin

(6) Chất béo là este của glixerol và các axit béo

(7) Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do nối đôi C=C ở gốc axit không no của chất béo bị oxi hóa chậm hoặc oxi không khí tạo thành peoxit, chất này bị phân hủy thành các sản phẩm có mùi hôi khó chịu

(8) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước

(9) Thành phần nguyên tố của chất béo rắn giống với dầu ăn

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 27/03/2020 5,207

Câu 2:

Cho các phát biểu sau:

(1) Hiđro hóa triolein (lỏng) có xúc tác Ni, đun nóng thu được tristearin (rắn)

(2) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch saccarozơ

(3) Axit glutamic là hợp chất lưỡng tính

(4) Các peptit có từ hai liên kết peptit trở lên đều tham gia phản ứng màu biure

(5) Đồng phân của saccarozơ là frutozơ

(6) Tinh bột và xenlulozơ là các polisaccarit và được tạo thành từ các gốc α-glucozo

(7) Trong dung dịch glucozo và fructozo đều tồn tạo chủ yếu ở dạng mạch vòng

(8) Xenlulozơ và amilopectin đều có mạch không phân nhánh

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 27/03/2020 2,876

Câu 3:

Cho các phát biểu sau:

(1) Nitơ thuộc nhóm VA, chu kì 2

(2) Trong phân tử nitơ có chứa một kiên kết ba

(3) Trong điều kiện thường, nitơ là chất lỏng, không màu, mùi xốc, nhẹ hơn không khí

(4) Nitơ không duy trì sự cháy và nitơ tan nhiều trong nước

(5) Ở nhiệt độ thường, nitơ hoạt động hóa học mạnh và có thể tác dụng với nhiều chất

(6) Nitơ vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 27/03/2020 2,159

Câu 4:

Cho các nhận định sau:

(1) AgBr nhạy cảm với ánh sáng và bị phân hủy thành kim loại bạc và brom (dạng hơi)

(2) AgI dùng để tráng lên phim ảnh

(3) Trong phản ứng với nước, brom thể hiện tính oxi hóa, nước thể hiện tính khử

(4) Axit bromhiđric mạnh hơn axit clohiđric

(5) Brom oxi hóa hiđro ở nhiệt độ thường tạo ra khí hiđro bromua

Số nhận định chính xác là:

Xem đáp án » 27/03/2020 1,882

Câu 5:

Cho các phát biểu sau:

(1) Protein phản ứng màu biure ((Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường) cho màu tím đặc trưng.

(2) Protein dạng sợi tan trong nước tạo dung dịch keo

(3) Tất cả protein đều tan được trong nước

(4) Protein đều là chất lỏng ở điều kiện thường

(5) Metylamin làm dung dịch phenolphthalein chuyển sang màu xanh

(6) Anilin tạo kết tủa trắng với nước brom

(7) Riêu cua nổi lên khi đun nóng là hiện tượng đông tụ protein

(8) Nhỏ natri hiđroxit vào dung dịch phenylamoni clorua thất hiện tượng có vấn đục xuất hiện

(9) Alanin có công thức H2NCH2CH2COOH

(10) Các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân

(11) Ala-Gly hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu tím

(12) Các amino axit thiên nhiên hầu hết là các β–amino axit

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 27/03/2020 1,811

Câu 6:

Cho các phát biểu sau:

(1) Các muối amoni dễ bị phân hủy bởi nhiệt

(2) Trong thực tế, người ta dùng muối (NH4)2CO3 để làm xốp bánh

(3) Để điều chế N2O trong phòng thí nghiệm, người ta thường nhiệt phân muối NH4NO2

(4) Axit nitric tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào

(5) Axit nitric tinh khiết là chất rắn, không màu, bốc khói mạnh trong không khí ẩm

(6) Axit nitric oxi hóa được hầu hết các kim loại kể cả Cu,Ag,Pt,Au,…

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 27/03/2020 1,614

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »