Câu hỏi:

30/03/2020 96

Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là đúng?

Trả lời:

Chọn C.

Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các alpha-amino axit.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tên gốc - chức của (CH3)2NC­2H5

Xem đáp án » 30/03/2020 3,070

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn m gam este đơn chức X cần vừa đủ 20,16 lít O2, sản phẩm thu được gồm 17,92 lít CO2 và 7,2 gam H2O (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Mặt khác, khi thuỷ phân X trong môi trường kiềm thì thu được 2 muối. Có bao nhiêu công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của X là

Xem đáp án » 30/03/2020 2,793

Câu 3:

Công thức chung của este tạo bởi ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic và axit thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic là công thức nào sau đây ?

Xem đáp án » 30/03/2020 2,363

Câu 4:

Nhận xét nào sau đây sai ?

Xem đáp án » 30/03/2020 2,294

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là sai:

Xem đáp án » 30/03/2020 2,199

Câu 6:

X là este 2 chức, đun nóng m gam X với 100 ml dung dịch NaOH 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Để trung hòa lượng NaOH dư cần 40 ml dung dịch HCl 1M. Làm bay hơi cẩn thận dung dịch sau khi trung hòa, thu được 7,36 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức (Y), (Z) và 15,14 gam hỗn hợp 2 muối khan, trong đó có một muối của axit cacboxylic (T). Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 30/03/2020 2,045

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »