Câu hỏi:

30/03/2020 993

Số đồng phân là ancol thơm ứng với CTPT C9H12O là:

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các chất: FeS; Cu2S; FeSO4; H2S; Ag, Fe, KMnO4; Na2SO3; Fe(OH)2. Số chất có thể phản

ứng với H2SO4 đặc nóng tạo ra SO2 là:

Xem đáp án » 30/03/2020 2,896

Câu 2:

Cho các chất: axetandehit, benzen, toluen, stiren, propilen, axetilen. Số chất làm mất màu thuốc tím ở nhiệt độ thường là:

Xem đáp án » 30/03/2020 1,364

Câu 3:

Cho Ba vào các dung dịch riêng biệt sau đây: NaHCO3; CuSO4; (NH4)2CO3; NaNO3; AgNO3; NH4NO3. Số dung dịch tạo kết tủa là:

Xem đáp án » 30/03/2020 1,322

Câu 4:

Để nhận biết các khí: CO2, SO2, H2S, N2 cần dùng các dung dịch:

Xem đáp án » 30/03/2020 1,237

Câu 5:

Phương pháp nhận biết nào không đúng?

Xem đáp án » 30/03/2020 860

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »