Câu hỏi:

01/04/2020 360

Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch CuSO4 và lắc đều dung dịch. Quan sát thấy:

Trả lời:

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhúng 2 đũa thủy tinh vào 2 bình đựng dung dịch HCl đặc và NH3 đặc. Sau đó đưa 2 đũa lại gần nhau thì thấy xuất hiện 

Xem đáp án » 01/04/2020 5,200

Câu 2:

Để nhận biết 4 dung dịch đựng trong 4 lọ mất nhãn là KOH, NH4Cl, K2SO4, (NH4)2SO4, ta có thể chỉ dùng một thuốc thử nào trong số các thuốc thử sau:

Xem đáp án » 01/04/2020 2,556

Câu 3:

Xác định chất (A) và (B) trong chuỗi sau:

N2+H2(xt,t0,p)NH3+O2(Pt,t0)(A)+O2(B)HNO3

Xem đáp án » 01/04/2020 2,289

Câu 4:

Dung dịch chứa 4 muối: CuCl2, FeCl3, ZnCl2, AlCl3. Nếu thêm vào dung dịch NaOH dư rồi thêm tiếp NH3 dư sẽ thu được kết tủa chứa

Xem đáp án » 01/04/2020 2,005

Câu 5:

Tro thực vật cũng là một loại phân kali có chứa

Xem đáp án » 01/04/2020 1,822

Câu 6:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án » 01/04/2020 1,708

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »