Câu hỏi:

01/04/2020 4,933

Protein là cơ sở tạo nên sự sống vì có trong thành phần chính của nhân tế bào và nguyên sinh chất. Protein cũng là hợp phần chủ yếu trong thức ăn con người. Trong phân tử protein, các gốc α – aminoaxit được gắn với nhau bằng liên kết

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

Trong phân tử protein, các gốc α – aminoaxit được gắn với nhau bằng liên kết peptit.

• amit là liên kết CO–NH giữa các phân tử amino axit,

• liên kết peptit là trường hợp riêng của loại α–amino axit.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong những điểm khác nhau của protein so với lipit và glucozơ là

Xem đáp án » 01/04/2020 15,081

Câu 2:

Tripeptit là hợp chất 

Xem đáp án » 01/04/2020 8,828

Câu 3:

Cho các chất sau:

(1) H2N-CH2CO-NH-CH(CH3)-COOH

(2) H2N-CH2CO-NH-CH2-CH2-COOH

(3) H2N-CH(CH3)CO-NH-CH(CH3)-COOH

(4) H2N-(CH2)4-CH(NH2)COOH

(5) NH2-CO-NH2   

(6) CH3-NH-CO-CH3

(7) HOOC-CH2-NH-CO-CH2-NH-CO-CH(CH3)-NH2

Trong các chất trên, số peptit là:

Xem đáp án » 01/04/2020 5,987

Câu 4:

Axit glutamic là chất có trong protein tự nhiên. Phân tích thành phần của axit glutamic cho thấy: %C = 40,82%; %H = 6,12%; %O = 43,54% và %N = 9,52%. Biết axit glutamic có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Số nguyên tử cacbon có trong một phân tử axit glutamic là

Xem đáp án » 01/04/2020 2,399

Câu 5:

Một trong những điểm khác nhau của protein so với lipit và glucozơ là:

Xem đáp án » 01/04/2020 1,292

Bình luận


Bình luận