Câu hỏi:

03/04/2020 78

Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2SO43 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là :

Trả lời:

Đáp án C

Bản chất phản ứng là :

Lượng NaOH dùng nhiều nhất để tạo ra 0,1 mol AlOH3 khi xảy ra cả phản ứng (3). Suy ra dung dịch sau phản ứng có chứa các ion SO42-, Na+, AlOH4-

Trong đó :

nSO42-=nH2SO4+3nAl2so43=0,4 mol

nAlOH4-=nAl3+-nAlOH3=2nAl2(SO4)3-nAlOH3=0,1 mol

Áp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch sau phản ứng, ta có :

nNaOH=nNa+=nAlOH4-+2nSO42-=0,9 mol

Vdd NaOH 2M=0,45 lit

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

16,9 gam hỗn hợp Na, Al hòa tan hết vào nước dư, thu được dung dịch X. Cho X phản ứng vừa hết 0,8 mol HCl, thu được 7,8 gam kết tủa và dung dịch Y. Tính khối lượng Al ban đầu.

Xem đáp án » 03/04/2020 4,066

Câu 2:

Cho 200 ml dung dịch gồm KOH 1M và NaOH 0,75M vào 100 ml dung dịch AlCl31M. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 03/04/2020 3,873

Câu 3:

Hòa tan hoàn toàn 11,5 gam Na vào 400 ml dung dịch HCl có nồng độ x (mol/l), thu được dung dịch Y. Dung dịch Y hòa tan vừa đủ 8,1 gam bột Al, thu được dung dịch Z làm quỳ tím hóa xanh. Giá trị của x là

Xem đáp án » 03/04/2020 3,006

Câu 4:

Dung dịch X chứa 0,15 mol Fe3+; x mol Al3+; 0,25 mol SO42- và y mol Cl-. Cho 710 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch X thu được 92,24 gam kết tủa. Giá trị của x và y lần lượt là :

Xem đáp án » 03/04/2020 1,678

Câu 5:

X là dung dịch NaOH C%. Lấy 18 gam X hoặc 74 gam X tác dụng với 400 ml AlCl3 0,1M  thì lượng kết tủa vẫn như nhau. Giá trị của C là :

Xem đáp án » 03/04/2020 1,395

Câu 6:

Cho hỗn hợp X gồm x mol NaOH và y mol BaOH2 từ từ vào dung dịch chứa z mol AlCl3 thấy kết tủa xuất hiện, kết tủa tăng dần và tan đi một phần. Lọc thu đựơc m gam kết tủa. Giá trị của m là :

Xem đáp án » 03/04/2020 1,061

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »