Câu hỏi:

03/04/2020 4,889

Đipeptit T mạch hở, được tạo thành từ các α-amino axit no, mạch hở, phân tử đều chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Công thức phân tử của T có dạng là 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

α-amino axit no, hở, chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl dạng CmH2m + 1NO2.

Phản ứng: 2CmH2m + 1NO2 → 1T2 + 1H2O ||→ bảo toàn C, H, O, N

công thức của đipeptit T là C2mH4m – 2N2O3. Đặt n = 2m

Công thức phân tử của T có dạng là CnH2n – 2O3N2.

remember: công thức tổng quát của peptit dạng này là CnH2n + 2 – mNmOm + 1.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tetrapeptit E mạch hở, được tạo thành từ các α-amino axit no, mạch hở, phân tử đều chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Công thức phân tử của E có dạng là

Xem đáp án » 03/04/2020 5,683

Câu 2:

Pentapeptit T mạch hở, được tạo thành từ các α-amino axit no, mạch hở, phân tử đều chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Công thức phân tử của T có dạng là

Xem đáp án » 03/04/2020 4,707

Câu 3:

Tripeptit tạo ra từ aminoaxit no hở chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH có công thức chung là: 

Xem đáp án » 03/04/2020 4,610

Câu 4:

Tripeptit E mạch hở, được tạo thành từ các α-amino axit no, mạch hở, phân tử đều chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Công thức phân tử của E có dạng là

Xem đáp án » 03/04/2020 721

Bình luận


Bình luận