Câu hỏi:

07/03/2021 12,563

Tổ chức Đồng minh những người cộng sản là chính đảng đầu tiên của

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Giải thích: Mục…2….Trang…190...SGK Lịch sử 10 cơ bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản có tên gọi là

Xem đáp án » 07/03/2021 17,082

Câu 2:

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản kết thúc bằng khẩu hiệu nào?

Xem đáp án » 07/03/2021 12,457

Câu 3:

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời đánh dấu bước đầu tiên kết hợp giữa

Xem đáp án » 07/03/2021 11,429

Câu 4:

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của

Xem đáp án » 07/03/2021 11,245

Câu 5:

 Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản do những ai soạn thảo?

Xem đáp án » 07/03/2021 11,061

Câu 6:

Nội dung nào không phản ánh đúng mục đích thành lập Đồng minh những người cộng sản?

Xem đáp án » 07/03/2021 8,671

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900