Câu hỏi:

24/08/2019 11,031

 Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản do những ai soạn thảo?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: Mục…2….Trang…190...SGK Lịch sử 10 cơ bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản có tên gọi là

Xem đáp án » 24/08/2019 17,045

Câu 2:

Tổ chức Đồng minh những người cộng sản là chính đảng đầu tiên của

Xem đáp án » 24/08/2019 12,544

Câu 3:

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản kết thúc bằng khẩu hiệu nào?

Xem đáp án » 25/08/2019 12,439

Câu 4:

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời đánh dấu bước đầu tiên kết hợp giữa

Xem đáp án » 25/08/2019 11,413

Câu 5:

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của

Xem đáp án » 25/08/2019 11,228

Câu 6:

Nội dung nào không phản ánh đúng mục đích thành lập Đồng minh những người cộng sản?

Xem đáp án » 24/08/2019 8,642

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900