Câu hỏi:

25/08/2019 10,889

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Mục…2….Trang…191...SGK Lịch sử 10 cơ bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản có tên gọi là

Xem đáp án » 24/08/2019 14,694

Câu 2:

Tổ chức Đồng minh những người cộng sản là chính đảng đầu tiên của

Xem đáp án » 24/08/2019 11,972

Câu 3:

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản kết thúc bằng khẩu hiệu nào?

Xem đáp án » 25/08/2019 11,810

Câu 4:

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời đánh dấu bước đầu tiên kết hợp giữa

Xem đáp án » 25/08/2019 11,000

Câu 5:

 Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản do những ai soạn thảo?

Xem đáp án » 24/08/2019 9,617

Câu 6:

Nội dung nào không phản ánh đúng mục đích thành lập Đồng minh những người cộng sản?

Xem đáp án » 24/08/2019 8,149

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »