Câu hỏi:

04/04/2020 5,072

Dung dịch Gly-Gly phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gly–Ala–Gly không phản ứng được với 

Xem đáp án » 04/04/2020 15,036

Câu 2:

Dung dịch Gly-Ala không phản ứng được với? 

Xem đáp án » 04/04/2020 14,325

Câu 3:

Dung dịch chứa Ala- Gly – Ala không phản ứng đươc với dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 04/04/2020 7,241

Câu 4:

Ba dung dịch: Metylamin (CH3NH2), glyxin (Gly) và alanylglyxin (Ala-Gly) đều phản ứng được với 

Xem đáp án » 04/04/2020 6,583

Câu 5:

Dung dịch Gly-Ala phản ứng được với dung dịch nào sau đây ? 

Xem đáp án » 04/04/2020 6,192

Câu 6:

Dung dịch Gly- Gly- Ala phản ứng được với dung dịch nào sau đây? 

Xem đáp án » 04/04/2020 4,300

Bình luận


Bình luận