Câu hỏi:

04/04/2020 15,107

Gly–Ala–Gly không phản ứng được với 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch Gly-Ala không phản ứng được với? 

Xem đáp án » 04/04/2020 14,542

Câu 2:

Dung dịch chứa Ala- Gly – Ala không phản ứng đươc với dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 04/04/2020 7,341

Câu 3:

Ba dung dịch: Metylamin (CH3NH2), glyxin (Gly) và alanylglyxin (Ala-Gly) đều phản ứng được với 

Xem đáp án » 04/04/2020 6,718

Câu 4:

Dung dịch Gly-Ala phản ứng được với dung dịch nào sau đây ? 

Xem đáp án » 04/04/2020 6,256

Câu 5:

Dung dịch Gly-Gly phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 04/04/2020 5,110

Câu 6:

Dung dịch Gly- Gly- Ala phản ứng được với dung dịch nào sau đây? 

Xem đáp án » 13/04/2020 4,327

Bình luận


Bình luận