Câu hỏi:

25/08/2019 20,417

Hoạt động kinh tế của cư dân Đông Sơn có gì khác so với cư dân Phùng Nguyên?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Có sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp chính là điểm khác biệt giữa hoạt

động kinh tế của cư dân Đông Sơn so với cư dân Phùng Nguyên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc là

Xem đáp án » 25/08/2019 96,313

Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng cơ sở dân đến sự ra đời sớm của Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc?

Xem đáp án » 25/08/2019 61,550

Câu 3:

Tín ngưỡng phổ biến của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là

Xem đáp án » 25/08/2019 42,700

Câu 4:

Nền văn hóa nào là tiền đề cho sự ra đời của quốc gia Văn Lang?

Xem đáp án » 25/08/2019 39,212

Câu 5:

Các tầng lớp chính trong xã hội Văn Lang - Âu Lạc là

Xem đáp án » 25/08/2019 32,604

Câu 6:

Người đứng đầu các bộ ở Văn Lang – Âu Lạc là

Xem đáp án » 25/08/2019 25,530

Câu 7:

Nguồn lương thực chính của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là

Xem đáp án » 25/08/2019 24,943

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »