Câu hỏi:

25/08/2019 44,969

Cho m gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít hỗn hợp NO và NO2 có khối lượng 15,2 gam. Giá trị của m là

Trả lời:

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng thu được hỗn hợp gồm 0,015 mol N2O và 0,01 mol NO (không có sản phẩm NH4NO3). Giá trị của m là:

Xem đáp án » 25/08/2019 47,809

Câu 2:

Hòa tan hết 10,8 gam Al trong dung dịch axit HNO3 thu được hỗn hợp A gồm NO và NO2 có tỷ khối hơi so vi H2 là 19. Thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A (đktc) là:

Xem đáp án » 25/08/2019 24,442

Câu 3:

Hoà tan hoàn toàn 24,3g Al vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và N2O có tỷ khối hơi so với H2 là 20,25. Giá trị của V là

Xem đáp án » 25/08/2019 21,013

Câu 4:

Cho một luồng CO qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được chất rắn B gồm 4 chất, nặng 4,784 gam. Khí đi ra khi ống sứ cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 9,062 gam kết tủa. Khối lượng của FeO, Fe2O3 trong 0,04 mol hỗn hợp A ln lượt là

Xem đáp án » 26/08/2019 14,574

Câu 5:

Hoà tan 8,32g Cu vào 3 lít dung dịch HNO3 (vừa đủ) được 4,928 lít hỗn hợp NO, NO2 (đktc). Tính khối lượng 1 lít hn hợp NO, NO2 đktc và CM dung dịch HNO3

Xem đáp án » 25/08/2019 14,065

Bình luận


Bình luận

Công Nam
22:12 - 19/12/2019

Hoàn tan m gam hỗn hợp Mg ,Al bằng dung dịch HCl dư thu được 0,35 mol khí và 59,05 gam muối .tính m?

trogiangvietjack
13:05 - 19/03/2020

.

Ảnh đính kèm

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »