Câu hỏi:

25/08/2019 25,947

Hòa tan hết 10,8 gam Al trong dung dịch axit HNO3 thu được hỗn hợp A gồm NO và NO2 có tỷ khối hơi so vi H2 là 19. Thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A (đktc) là:

Trả lời:

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng thu được hỗn hợp gồm 0,015 mol N2O và 0,01 mol NO (không có sản phẩm NH4NO3). Giá trị của m là:

Xem đáp án » 25/08/2019 48,344

Câu 2:

Cho m gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít hỗn hợp NO và NO2 có khối lượng 15,2 gam. Giá trị của m là

Xem đáp án » 25/08/2019 46,827

Câu 3:

Hoà tan hoàn toàn 24,3g Al vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và N2O có tỷ khối hơi so với H2 là 20,25. Giá trị của V là

Xem đáp án » 25/08/2019 22,310

Câu 4:

Cho một luồng CO qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được chất rắn B gồm 4 chất, nặng 4,784 gam. Khí đi ra khi ống sứ cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 9,062 gam kết tủa. Khối lượng của FeO, Fe2O3 trong 0,04 mol hỗn hợp A ln lượt là

Xem đáp án » 26/08/2019 16,409

Câu 5:

Hoà tan 8,32g Cu vào 3 lít dung dịch HNO3 (vừa đủ) được 4,928 lít hỗn hợp NO, NO2 (đktc). Tính khối lượng 1 lít hn hợp NO, NO2 đktc và CM dung dịch HNO3

Xem đáp án » 25/08/2019 15,278

Bình luận


Bình luận

Cao Thuỳ Trang
17:07 - 16/12/2019

Hòa tan hết 14,5 gam hỗn hợp Al và Cu trong dung dịch HNO3 đặc (dư) thấy thoát ra 24,64 lit khí No2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) Hãy tính:
A) phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu?
B) khối lượng muối thu đc sau phản ứng

trogiangvietjack
20:30 - 20/03/2020

.

Ảnh đính kèm

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »