Câu hỏi:

29/08/2019 41,608

Tình yêu không chỉ điều chỉnh hành vi của con người mà còn làm bộc lộ phẩm chất

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Lời giải: Tình yêu không chỉ điều chỉnh hành vi của con người mà còn làm bộc lộ phẩm chất đạo đức cá nhân.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tình yêu là tình cảm sâu sắc, đáng trân trọng của mỗi cá nhân nhưng không hoàn toàn là việc

Xem đáp án » 29/08/2019 50,173

Câu 2:

Quan niệm nào dưới đây phù hợp với chế độ hôn nhân của nước ta hiện nay?

Xem đáp án » 29/08/2019 48,939

Câu 3:

Xã hội không can thiệp đến tình yêu cá nhân nhưng có trách nhiệm hướng dẫn mọi người có

Xem đáp án » 29/08/2019 44,849

Câu 4:

Sự rung cảm, quyến luyến sâu sắc giữ hai người khác giới, ở họ có sự hòa quyện nhiều mặt làm cho họ có nhu cầu gần gũi gắn bó với nhau là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án » 29/08/2019 39,345

Câu 5:

Tự do trong hôn nhân thể hiện qua việc cá nhân được

Xem đáp án » 29/08/2019 35,612

Câu 6:

Trong tình bạn khác giới, cần chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?

Xem đáp án » 29/08/2019 34,872

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »