Câu hỏi:

29/08/2019 50,153

Tình yêu là tình cảm sâu sắc, đáng trân trọng của mỗi cá nhân nhưng không hoàn toàn là việc

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Lời giải: Tình yêu là tình cảm sâu sắc, đáng trân trọng của mỗi cá nhân nhưng không hoàn toàn là việc riêng của cá nhân, vì nó vẫn phải tuân theo những chuẩn mực chung của xã hội.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan niệm nào dưới đây phù hợp với chế độ hôn nhân của nước ta hiện nay?

Xem đáp án » 29/08/2019 48,919

Câu 2:

Xã hội không can thiệp đến tình yêu cá nhân nhưng có trách nhiệm hướng dẫn mọi người có

Xem đáp án » 29/08/2019 44,840

Câu 3:

Tình yêu không chỉ điều chỉnh hành vi của con người mà còn làm bộc lộ phẩm chất

Xem đáp án » 29/08/2019 41,592

Câu 4:

Sự rung cảm, quyến luyến sâu sắc giữ hai người khác giới, ở họ có sự hòa quyện nhiều mặt làm cho họ có nhu cầu gần gũi gắn bó với nhau là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án » 29/08/2019 39,326

Câu 5:

Tự do trong hôn nhân thể hiện qua việc cá nhân được

Xem đáp án » 29/08/2019 35,590

Câu 6:

Trong tình bạn khác giới, cần chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?

Xem đáp án » 29/08/2019 34,837

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »