Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 12 (có đáp án): Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

  • 11748 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sự rung cảm, quyến luyến sâu sắc giữ hai người khác giới, ở họ có sự hòa quyện nhiều mặt làm cho họ có nhu cầu gần gũi gắn bó với nhau là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Sự rung cảm, quyến luyến sâu sắc giữ hai người khác giới, ở họ có sự hòa quyện nhiều mặt làm cho họ có nhu cầu gần gũi gắn bó với nhau là nội dung của khái niệm tình yêu.


Câu 2:

Tình yêu không chỉ điều chỉnh hành vi của con người mà còn làm bộc lộ phẩm chất

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Tình yêu không chỉ điều chỉnh hành vi của con người mà còn làm bộc lộ phẩm chất đạo đức cá nhân.


Câu 3:

Xã hội không can thiệp đến tình yêu cá nhân nhưng có trách nhiệm hướng dẫn mọi người có

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Xã hội không can thiệp đến tình yêu cá nhân nhưng có trách nhiệm hướng dẫn mọi người có quan niệm đúng đắn về tình yêu.


Câu 4:

Tình yêu là tình cảm sâu sắc, đáng trân trọng của mỗi cá nhân nhưng không hoàn toàn là việc

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Tình yêu là tình cảm sâu sắc, đáng trân trọng của mỗi cá nhân nhưng không hoàn toàn là việc riêng của cá nhân, vì nó vẫn phải tuân theo những chuẩn mực chung của xã hội.


Câu 5:

Tình yêu bắt nguồn và bị chi phối bởi những quan niệm, kinh nghiệm sống của

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Tình yêu bắt nguồn và bị chi phối bởi những quan niệm, kinh nghiệm sống của những người yêu nhau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

I

1 năm trước

Idol'z Cute'z

N

5 tháng trước

Ngo Linh

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
18:26 - 18/03/2022

tem