Câu hỏi:

06/09/2019 34,929

Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Lời giải: Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung quyền học bất cứ nghành nghề nào mình thích.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và học ở các loại hình trường, lớp khác nhau là biểu hiện của quyền

Xem đáp án » 06/09/2019 85,979

Câu 2:

Công dân có quyền học ở các cấp /bậc học, từ Tiểu học đến Đại học và Sau Đại học theo quy định của pháp luật là thể hiện

Xem đáp án » 06/09/2019 30,728

Câu 3:

Công dân có quyền sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học là nội dung quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án » 06/09/2019 27,957

Câu 4:

Quyền sáng tạo của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây ?

Xem đáp án » 06/09/2019 23,262

Câu 5:

Việc học của công dân không bị phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc của gia đình thể hiện quyền nào dưới đây của công dân ?

Xem đáp án » 06/09/2019 18,822

Câu 6:

Quyền đưa ra phát minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật là thuộc quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án » 06/09/2019 17,270

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK