Câu hỏi:

01/05/2020 937

Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với brom theo tỷ lệ mol 1 : 1 (có một bột sắt) là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho sơ đồ sau: benzen +HNO31:1/H2SO4đc, t° A1 +Br21:1/Fe, t° A2.   Hãy cho biết A2 có tên gọi là gì?

Xem đáp án » 01/05/2020 7,389

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X, thu được CO2H2O có số mol theo tỉ lệ tương ứng 2 : 1. Mặt khác, 1 mol X tác  dụng được tối đa với 4 mol H2 (Ni, t°); 1 mol X tác dụng được tối đa 1 mol Br2. Công thức của X là

Xem đáp án » 01/05/2020 6,149

Câu 3:

Cho 39 gam benzen vào 100 gam HNO3 63% sau đó thêm axit H2SO4 đặc vào và đun nóng. Tính khối lượng nitrobenzen thu được nếu hiệu suất của phản ứng đạt 80%. 

Xem đáp án » 01/05/2020 5,766

Câu 4:

Cho các chất axetilen, vinyl axetilen , stiren, toluen, hexan, benzen. Trong các chất trên, số chất phản ứng được với dung dịch brom ở điều kiện thường là:

Xem đáp án » 01/05/2020 5,479

Câu 5:

Người ta điều chế polistiren theo sơ đồ sau: benzen +C2H4, H+ etylbenzen - H2 stiren  polistiren. Tính khối lượng benzen cần lấy để có thể điều chế được 104 gam polistiren. Biết hiệu suất chung của quá trình điều chế đạt 60%.

Xem đáp án » 01/05/2020 3,004

Câu 6:

Cho các nhóm thế sau: -CH3; -NH2; -OH; -NO2; -COOH; -C2H5. Những nhóm có thể đẩy electron vào vòng benzen là

Xem đáp án » 01/05/2020 2,899

Câu 7:

Để phân biệt toluen, benzen, stiren chỉ cần dùng dung dịch

Xem đáp án » 01/05/2020 2,609

Bình luận


Bình luận