Câu hỏi:

03/05/2020 788

Dẫn propen vào dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm hữu cơ là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Toluen tác dụng với Cl2, ánh sáng (tỉ lệ mol 1 : 1), thu được sản phẩm hữu cơ là

Xem đáp án » 03/05/2020 14,527

Câu 2:

Hỗn hợp khí X gồm H2C3H6 có tỷ khối so với H2 là 9. Dẫn hỗn hợp X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 11,25. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là

Xem đáp án » 03/05/2020 12,237

Câu 3:

Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với HNO3 đặc theo tỉ lệ mol 1 : 1 (có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác) là

Xem đáp án » 03/05/2020 9,941

Câu 4:

Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở -80°C (tỉ lệ mol 1 : 1), sản phẩm chính của phản ứng là

Xem đáp án » 03/05/2020 9,212

Câu 5:

Công thức phân tử của etylbenzen là

Xem đáp án » 03/05/2020 8,288

Câu 6:

Phản ứng nào sau đây không tạo ra axetilen ?

Xem đáp án » 03/05/2020 5,547

Câu 7:

Oxi hóa hoàn toàn 5,40 gam ankađien X, thu được 8,96 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là 

Xem đáp án » 03/05/2020 4,581

Bình luận


Bình luận