Câu hỏi:

07/05/2020 11,885

Âm phát ra nhỏ hơn khi nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dao động càng mạnh ⇒ biên độ dao động càng lớn ⇒ âm càng to

Dao động càng yếu ⇒ biên độ dao động càng nhỏ ⇒ âm càng nhỏ

 ⇒ Chọn B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Âm phát ra càng to khi

Xem đáp án » 07/05/2020 51,053

Câu 2:

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất khi quan sát dao động một dây đàn?

Xem đáp án » 07/05/2020 24,256

Câu 3:

Dùng búa cao su gõ nhẹ vào một âm thoa thì nghe được âm do âm thoa dao động và phát ra âm thanh. Hãy chọn câu kết luận đúng sau:

Xem đáp án » 07/05/2020 20,767

Câu 4:

Khi biên độ dao động càng lớn thì:

Xem đáp án » 07/05/2020 19,087

Câu 5:

Có 4 con lắc đơn giống nhau, lần lượt kéo con lắc lệch 30,40,45,60 so với vị trí cân bằng rồi thả nhẹ. Biên độ dao động của con lắc nào là lớn nhất?

Xem đáp án » 07/05/2020 18,151

Câu 6:

Yếu tố nào quyết định độ to của âm?

Xem đáp án » 01/08/2020 11,215

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK