Câu hỏi:

07/05/2020 51,061

Âm phát ra càng to khi

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Âm phát ra càng to khi nguồn âm dao động càng mạnh

Chọn B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất khi quan sát dao động một dây đàn?

Xem đáp án » 07/05/2020 24,265

Câu 2:

Dùng búa cao su gõ nhẹ vào một âm thoa thì nghe được âm do âm thoa dao động và phát ra âm thanh. Hãy chọn câu kết luận đúng sau:

Xem đáp án » 07/05/2020 20,776

Câu 3:

Khi biên độ dao động càng lớn thì:

Xem đáp án » 07/05/2020 19,100

Câu 4:

Có 4 con lắc đơn giống nhau, lần lượt kéo con lắc lệch 30,40,45,60 so với vị trí cân bằng rồi thả nhẹ. Biên độ dao động của con lắc nào là lớn nhất?

Xem đáp án » 07/05/2020 18,159

Câu 5:

Âm phát ra nhỏ hơn khi nào?

Xem đáp án » 07/05/2020 11,890

Câu 6:

Yếu tố nào quyết định độ to của âm?

Xem đáp án » 01/08/2020 11,220

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK