Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 12 (có đáp án): Độ to của âm

  • 2863 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Âm phát ra nhỏ hơn khi nào?

Xem đáp án

Dao động càng mạnh ⇒ biên độ dao động càng lớn ⇒ âm càng to

Dao động càng yếu ⇒ biên độ dao động càng nhỏ ⇒ âm càng nhỏ

 ⇒ Chọn B


Câu 2:

Âm phát ra càng to khi

Xem đáp án

Âm phát ra càng to khi nguồn âm dao động càng mạnh

Chọn B


Câu 3:

Ngưỡng đau có thể làm điếc tai là:

Xem đáp án

Ngưỡng đau có thể làm đau nhức, điếc tai là 130dB

Chọn C


Câu 4:

Khi truyền đi xa, đại lượng nào sau đây của âm đã thay đổi?

Xem đáp án

Khi truyền đi xa, biên độ dao động của âm đã thay đổi

Chọn D


Câu 5:

Biên độ dao động của vật là:

Xem đáp án

Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng.

Chọn D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

l

1 năm trước

levietlinh vn

Bình luận


Bình luận