Câu hỏi:

08/05/2020 26,455

Tổng điện tích hạt nhân của nguyên tử sắt là 26 nên khi trung hòa về điện thì tổng số electron của nguyên tử sắt này là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Hạt nhân của nguyên tử mang điện dương, lớp vỏ của nguyên tử mang điện âm.

- Tổng điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân.

⇒ Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có 4 vật a, b, c, d đã nhiễm điện. Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì:

Xem đáp án » 08/05/2020 61,033

Câu 2:

Thanh thủy tinh sau khi cọ xát với lụa thì:

Xem đáp án » 08/05/2020 54,965

Câu 3:

Một vật như thế nào thì gọi là trung hòa về điện?

Xem đáp án » 08/05/2020 23,898

Câu 4:

Một thanh kim loại chưa bị nhiễm điện được cọ xát và sau đó trở thành vật mang điện tích dương. Thanh kim loại khi đó ở vào tình trạng nào trong các tình trạng sau?

Xem đáp án » 08/05/2020 23,752

Câu 5:

Một nguyên tử trung hòa về điện khi:

Xem đáp án » 02/08/2020 19,326

Câu 6:

Thanh thủy tinh tích điện dương khi cọ xát vào lụa, mảnh pôliêtilen tích điện âm khi cọ xát vào len. Đưa mảnh lụa và mảnh len lại gần nhau thì:

Xem đáp án » 08/05/2020 18,832

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK