Câu hỏi:

08/05/2020 61,317

Có 4 vật a, b, c, d đã nhiễm điện. Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vì a hút b nên a và b trái dấu

b hút c nên b và c trái dấu ⇒a và c cùng dấu

c đẩy d nên c và d cùng dấu ⇒ a, c, d cùng dấu

Vậy b trái dấu với a, c, d ⇒ Đáp án C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thanh thủy tinh sau khi cọ xát với lụa thì:

Xem đáp án » 08/05/2020 55,484

Câu 2:

Tổng điện tích hạt nhân của nguyên tử sắt là 26 nên khi trung hòa về điện thì tổng số electron của nguyên tử sắt này là:

Xem đáp án » 08/05/2020 26,615

Câu 3:

Một vật như thế nào thì gọi là trung hòa về điện?

Xem đáp án » 08/05/2020 24,569

Câu 4:

Một thanh kim loại chưa bị nhiễm điện được cọ xát và sau đó trở thành vật mang điện tích dương. Thanh kim loại khi đó ở vào tình trạng nào trong các tình trạng sau?

Xem đáp án » 08/05/2020 23,888

Câu 5:

Một nguyên tử trung hòa về điện khi:

Xem đáp án » 02/08/2020 19,784

Câu 6:

Thanh thủy tinh tích điện dương khi cọ xát vào lụa, mảnh pôliêtilen tích điện âm khi cọ xát vào len. Đưa mảnh lụa và mảnh len lại gần nhau thì:

Xem đáp án » 08/05/2020 18,991

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK