Câu hỏi:

08/05/2020 23,752

Một thanh kim loại chưa bị nhiễm điện được cọ xát và sau đó trở thành vật mang điện tích dương. Thanh kim loại khi đó ở vào tình trạng nào trong các tình trạng sau?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lúc đầu thanh chưa nhiễm điện, sau đó nhiễm điện dương nên thanh bị mất bớt electron ⇒ Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có 4 vật a, b, c, d đã nhiễm điện. Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì:

Xem đáp án » 08/05/2020 61,032

Câu 2:

Thanh thủy tinh sau khi cọ xát với lụa thì:

Xem đáp án » 08/05/2020 54,965

Câu 3:

Tổng điện tích hạt nhân của nguyên tử sắt là 26 nên khi trung hòa về điện thì tổng số electron của nguyên tử sắt này là:

Xem đáp án » 08/05/2020 26,454

Câu 4:

Một vật như thế nào thì gọi là trung hòa về điện?

Xem đáp án » 08/05/2020 23,898

Câu 5:

Một nguyên tử trung hòa về điện khi:

Xem đáp án » 02/08/2020 19,326

Câu 6:

Thanh thủy tinh tích điện dương khi cọ xát vào lụa, mảnh pôliêtilen tích điện âm khi cọ xát vào len. Đưa mảnh lụa và mảnh len lại gần nhau thì:

Xem đáp án » 08/05/2020 18,832

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK